Terugbetaling RIZIV

Terugbetaling van de mutualiteit voor een rollator?

Belangrijk: om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van de mutualiteit dient u uw rollator te kopen bij een erkende bandagist.  Aankopen op de webshop komen niet in aanmerking voor een terugbetaling.  U vindt een lijst van de erkende bandagisten die de rollators van deze webshop verkopen op het volgend link: dealerlijst. Indien u als patiënt meent een rollator te kunnen gebruiken, dan verwijzen wij u voor een gedetailleerde informatie over de bepalingen naar de website van het Riziv. U kunt hiervoor ook steeds contact opnemen met uw mutualiteit of uw arts. Hieronder vindt u alvast beknopte informatie over de regeling.

Voorwaarden en procedure

Als uw arts van oordeel is dat u kunt geholpen worden met een rollator, dan kan hij het medisch voorschrift document “bijlage 19” invullen. U vindt een blanco exemplaar van dit document door hier te klikken.

Indien u ouder dan 65 jaar bent, dan kunt u elke 6 jaar een nieuwe rollator kopen en daarvoor in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de mutualiteit. Indien u jonger bent dan 65 jaar, dan kunt u elke 4 jaar een nieuwe rollator kopen en daarvoor in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de mutualiteit.

Wanneer het duidelijk is dat u als gebruiker geholpen bent met een rollator, en uw arts heeft dit bevestigd middels het invullen van de bijlage 19, dan neemt u contact op met een erkend bandagist. Indien gewenst kunnen we u gegevens toesturen van erkende bandagisten in uw regio. De erkende bandagist zal u dan verder helpen bij de keuze van de rollator dat het best bij u past, en u ook helpen bij de administratieve formaliteiten voor een mogelijke terugbetaling. Hij moet u ook informatie geven over een eventuele meerprijs voor bepaalde types van rollators.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, dient de rollator opgenomen te zijn in de gecertificeerde lijst van loophulpmiddelen van het Riziv.  Alle rollators uit de webshop van Rollator Online zijn opgenomen in de gecertificeerde lijst van het Riziv.  Deze rollators zijn verkrijgbaar bij alle erkende bandagisten in België.  Belangrijke opmerking voor Belgische gebruikers: de tegemoetkoming van het RIZIV is ENKEL geldig als u uw rollator koopt in een fysieke winkel van een erkend bandagist.  Aankopen op deze webshop komen NIET in aanmerking voor een terugbetaling.  Op volgende link vindt u een lijst van de erkende fysieke winkels in België.